Рубин Станево ЕООД дарява 2000 маски на община Лом

Екипът на Рубин Станево ЕООД осъзнава своята социална отговорност към жителите на община Лом. Винаги сме вярвали, че истинските намерения се познават най-вече в трудни времена и ситуации на кризи. В този дух компанията е взела решение да дари безвъзмездно 2000 маски на община Лом с надеждата, че по този начин скромно би допринесла за общата борба с коронавируса, пред който сме изправени всички.