Тераленд Груп засади лозя и изгради капково напояване за 2.3 млн. лева

Тераленд Груп завърши планирания през 2019 г. проект за засаждане на нови винени лозя, изграждане на автоматизирани системи за капково напояване, подпорна конструкция и покупка на нова техника. Общата стойност на новата инвестиция възлиза на 2.3 млн. лева.

Засадената площ от 206 дка включва сортовете Врачански мискет, Рубин, Сира, Мускат Отонел, Совиньон Блан и др. Масивите се намират в селата Станево и Долно Линево, община Лом.

Тераленд Груп изказва благодарност към всички централни и областни държавни структури, които съдействаха за преминаването през необходимите административни процедури.